KÉPZÉSEK MENETE

KÉPZÉSEK MENETE

AZ ELMÉLETI KÉPZÉS MENETE

A tanfolyam résztvevői a megjelölt témakörökből modellekkel és szimulációkkal illusztrált előadásokat hallgatnak meg, illetve az előadásokat követően lehetőség nyílik a kérdések feltevésére, valamint az addig hallottak összegzésére, visszakérdezésére.
A tanfolyamokon a szakirodalom ismertetésére is sor kerül annak érdekében, hogy a tanulók a lehető legrészletesebb ismeretekkel rendelkezhessenek.

Felkészülés a vizsgára: a tanfolyam keretében minden jelentkező kézhez kapja a BFYC által kidolgozott felkészülési segédanyagot, amely a NKH által kiadott vizsgakérdésekre tartalmazza a választ, olyan formában, hogy az a sikeres vizsgatételhez elengedhetetlen információkat részleteiben tartalmazza.

Elméleti oktatási tematika


A GYAKORLATI KÉPZÉS MENETE

A gyakorlati oktatás négynapos képzés keretében történik, amelyből az első napot kikötőnkben géphajóvezetéssel töltjük, a másik három nap a Balatonon a vitorlázás gyakorlati alapjainak elsajátításával telik. A gyakorlati oktatás anyaga az NKH által kiadott vizsgafeladatokra épül és kiegészül a kikötői manőverezéssel.
A gyakorlati képzés ideje alatt minden este a tanulók igénye esetén ismétlést tartunk.

Gyakorlati képzés oktatási tematika

Amit a gyakorlati tanfolyamra hozni kell


NKH által akkreditált képzés
Képzési engedély száma: UVH/HF/NS/A/2193/2/2016

Hajóvezetői képzések Balatonkenesén

Következő tanfolyam

2023. április
HAJÓSSZÓTÁR

úszómű: helyváltoztatásra általában nem szolgáló, önálló meghajtással nem rendelkező, vízen munkát nem végző úszólétesítmény.